Robić magisterkę czy nie?

studenciitWprowadzenie zmian dostosowujących studiowanie na polskich uczelniach do standardów UE tak, by ujednolicić zasady obowiązujące na studiach, sprawiła że oprócz studiów prawniczych oraz medycznych wszystkie inne kierunki studiów mają dwustopniowy system zdobywania wykształcenia. Studenci na początku uczestniczą w studiach licencjackich, które kończą się napisaniem pracy licencjackiej i uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Dopiero po uzyskaniu tytułu licencjata student może decydować się na rozpoczęcie studiów magisterskich.
Nie zawsze studenci, którzy uzyskali tytuł licencjata decydują się na kontynuowanie studiów, choć nadal większość studentów decyduje się na zdobywanie lepszego wykształcenia poprzez kontynuowanie studiowania. Uzyskanie tytułu licencjata pozwala na znalezienie pracy w wielu zawodach.

Zastanawiając się nad rozpoczynaniem studiów na kierunkach magisterskich w http://www.zpsb.pl ważne jest branie pod uwagę przede wszystkim indywidualnej sytuacji przez studenta. W wielu przypadkach dobrym rozwiązaniem jest rozpoczęcie pracy czy zdecydowanie się na rozpoczęcie stażu w okresie studiów magisterskich. Dla wielu studentów lepszym rozwiązaniem jest podjęcie studiów magisterskich zaocznych.
Obecnie na rynku pracy trzeba brać pod uwagę, że coraz większe znaczenie ma doświadczenie zawodowe. Ma ono znacznie większe znaczenie od posiadanego wykształcenia, szkoleń, które dany pracownik zrealizował. Większość pracodawców przede wszystkim szuka pracowników, którzy realizowali już pracę na danym stanowisku pracy.