Polityka prywatności

W niniejszym dokumencie określamy zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników Serwisu bloga AssassinsArms.pl (zwany dalej „Serwisem”). Dbamy o prywatność naszych użytkowników i podejmujemy wszelkie niezbędne działania w celu ochrony ich danych. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych w Serwisie AssassinsArms.pl jest [Imię i Nazwisko lub Nazwa Firmy], mający swoją siedzibę pod adresem [adres siedziby], zarejestrowany w [kraj rejestracji], numer NIP: [numer NIP] oraz numer REGON: [numer REGON] (jeśli dotyczy).

Dane osobowe i ich przetwarzanie

 1. Dane osobowe, które zbieramy: Podczas korzystania z Serwisu możemy zbierać pewne dane osobowe, takie jak:
 • Imię i nazwisko,
 • Adres e-mail,
 • Numer telefonu,
 • Adres IP (Internet Protocol),
 • Dane dotyczące urządzenia (np. typ przeglądarki, system operacyjny),
 • Informacje o aktywności na stronie (np. odwiedzane podstrony, czas spędzony na stronie).
 1. Cel przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu zapewnienia działania Serwisu, dostarczenia użytkownikom treści oraz w celach statystycznych i marketingowych. Może to obejmować m.in.:
 • Obsługę i realizację zapytań użytkowników,
 • Wysyłanie newslettera (o ile użytkownik wyraził na to zgodę),
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony Serwisu,
 • Analizę ruchu na stronie i zachowań użytkowników w celu doskonalenia zawartości.
 1. Prawne podstawy przetwarzania danych osobowych: Przetwarzamy dane osobowe na podstawie:
 • zgody wyrażonej przez użytkownika (np. w przypadku subskrypcji newslettera),
 • niezbędności przetwarzania w celu wykonania umowy (jeśli użytkownik jest klientem lub potencjalnym klientem),
 • prawnie uzasadnionego interesu (np. zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu i ochrony przed oszustwami).
 1. Okres przechowywania danych osobowych: Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, chyba że obowiązują nas dłuższe okresy przechowywania wynikające z przepisów prawa.
 2. Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim: Nie przekazujemy danych osobowych osobom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika, chyba że wynika to z przepisów prawa.

Prawa użytkownika

Użytkownikom Serwisu przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • Prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • Prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
 • Prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Aby skorzystać z tych praw, użytkownik może skontaktować się z nami za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w zakładce „Kontakt”.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Dane osobowe użytkowników Serwisu są chronione przed nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem lub ujawnieniem przez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności w dowolnym czasie. Aktualna wersja Polityki Prywatności jest dostępna na stronie Serwisu.